top of page
Team Meeting_edited.jpg

TEAM

Studier av teamprosesser viser at de teamene som lykkes har fokus på gjensidig avhengighet, omforent målforståelse og psykologisk trygghet. Det høres lett ut - men i virkeligheten opplever vi at de fleste sliter med samhandling i team

Tar du ut potensialet i teamet?

Ofte har team, enten det er prosjektteam, ledergrupper eller andre team, behov for å øke samhandlingen. Det kan være for å unngå friksjon, skape bedre resultatet, samarbeide bedre og mer effektivt, prioritere bedre eller bli omforent om retning og mål.

 

Vi skreddersyr prosesser etter teamets behov. Ofte består en prosess av flere workshops med utvalgte temaer. Mellom samlingen kan vi ha 1:1 samtaler, observasjoner eller reflekesjonsoppgaver.
 

Team-boost

Enkeltstående workshop for å gi teamet en ny giv, ny innsikt og selverkjennenselse

Bruksanvisning på meg

Gi teamet en unik innsikt i hverandre og deres bruksanvisnigner

Roller i team - Belbin

Hvilke roller fyller vi om er i dette teamet, og hvilke roller mangler eller er overrepresentert? Og hva betyr det for effektiviteten, samholdet og friksjonen?

Kan kombineres med 1:1 tilbakelesing

Hvem er jeg i teamet

Vi bruker Jungs Type Index til å se på hver og en teammedlem og hva de bringer inn av egenskaper og hvordan det påvriker dynamikken i teamet. Brukers gjerne med 1:1 tilbakelesing

Teamkontrakt

En videreføring av Bruksanvisning på meg inspirert og Start Smart verktøyet. Her jobber vi med det vi vet er med på å skape resultater og robuste team - nemlig normer og regler for teamet.

Tilbakemeldingskultur

Hvordan snakker vi til hverandre hos oss? Og hvis vi er helt ærlige, hvor gode er vi på tilbakemeldinger? Det øver vi på i denne boosten.

Bryt isen

En gøyal og enkel samling hvor vi blir litt kjent med hverandres preferanser og teamet som helhet. Kanskje vi skjønner hvorfor noen kolleger er mer irriterende enn andre?

«Gjennom prosessen med Oppskvær ble vi som ledergruppe tydeligere på vår retning og våre mål. Vi stod sammen som ledergruppe og var samlet i vår kommunikasjon. Det resulterte i særdeles positive resultater i medarbeiderundersøkelse.»

Ingunn Cecilie Haakerud,

Avdelingsdirektør HMA Bydel St.Hanshaugen

bottom of page