top of page

SAMMEN  SKAPER VI RESULTATER GJENNOM MENNESKER

Våre verktøy

I OPPSKVÆR benytter vi oss av velprøvd metodikk og anerkjente kartleggingsverktøy.

Nils Ivar Pedersen, Prorektor/Daglig Leder
Fagskolen i Viken Avd Vest

"Etter ledergruppens prosess med Oppskvær er vi mer samlet om felles retning og omforent mål. Vi kjenner hverandres styrker og svakheter og kommunikasjonen i teamet har blitt mer konstruktivt og fruktbart.»

Eivind Hegland,

Fagsansvarlig NITO

«Veldig glad for at Oppskvær bidrar inn i NITO sitt mentorprogram. De ser og forstår kunden, har kunnskapen, sparrer, finner løsninger og leverer et sluttprodukt langt over forventning. NITO anbefaler Oppskvær på det sterkeste og vi gleder oss til videre samarbeid!»

Linnea Gustaffson,

Adm. Dir Drueklasen/Foodflirt

Oppskvær har jobbet med ledergruppene i våre restauranter og hjulpet lederene våre med å få innsikt i seg selv, sine kolleger og hvordan de virker på andre. Det er utrolig hvor mye kunnskap som kan formidles gjenom 3-timers workshops.

bottom of page