top of page
Young Accountant_edited_edited_edited.jp

Outplacement

For dere som har endringer i organisasjonen

Outplacement er en god løsning for bedrifter som har behov for omorgansiering eller nedbemanning. Med outplacement hjelper du de som er rammet av nedbemanning å kartlegge sine kompetanser og egenskaper inn i ny, riktig jobb. Våre kunder opplever at det å tilby karriererådgivning til de som må ut på arbeidsmarkedet har god effekt på prosessen.

I våre karriererådgivningsprosesser fokuserer vi på individet, og alle våre prosesser kjøres utelukkende med individuelle møter. Under finner du en oversikt over typiske tema vi jobber med

Riktig jobb

Det å ha fokus på hva som er riktig jobb for deg kan være krevende. Vi jobber med å kartlegge kompetanse, motivasjon, verdier og muligheter.

Selvinnsikt og bevisthhet

I en jobbsøkeprossess kan det være nyttig å jobbe med innsikt i seg selv. Hvem er jeg når jeg er stresset? Hvordan virker jeg på andre? Hvilken atferd tror jeg at jeg viser og hva er det de andre ser?

Vi bruker gjerne kartleggings-verktøy som Jungs Type Index, Belbin eller B5Plus som verktøy.

Kompetanse og resultatdrivere

Når noen ansetter er det i utgangspunktet resultatene kandidaten kan skape som er interessant. Derfor jobber vi mye med hva kandidaten har skapt av resultater og hvilke drivere han eller hun bringer med seg.

Søknadsprossess og egenmarkedsføring

Hvordan bør en CV se ut og hvordan kan kandidaten vise seg frem i en søknad. Hva bør det legges vekt på og hva etterspør markedet? Vi jobber ogå med hvordan benytte seg av nettverk og identifisere det skjulte arbeidsmarkedet.

Mål og motivasjon

Det å søke ny jobb er mer som et maraton enn en sprint. Da er det viktig å ha motivasjon til å stå løpet ut. Vi jobber med overordnede mål for karrieren, og også for prosessen den enkelte står i akkurat nå.

Intervjutrening

Det er normalt å være nervøs for ett jobbintervju. Det oppleves som mye som står på spill. Derfor øver vi på intervjusituajsoner. Vi filmer gjerne intervjuet for å sammen reflektere over hva kandidaten bør ha fokus på under intervju.

bottom of page