top of page
Søk

Primadonna

Av Atle Øi


Du visste det kunne komme og nå er problemet der. Flere av avdelingens medlemmer har sammen fremsatt en klage på avdelingens stjerne og frontfigur. Det brukes ord som primadonnanykker, ta seg til rette, særbehandling og egosentrisk og manglende lagforståelse


Dette er ingen overraskelse, du har sett det selv — og de som klager har rett. Du har skjøvet problemet under teppet og håpet på at det skal gå seg til, men det er ikke så mye som går seg til under tepper.


Du må gjøre noe, men hva? Du vet at suksess skapes av en kombinasjon av fremragende individer og effekten av å gjøre hverandre gode. Du vet også at avdelingens stjerne i stor grad har enorm betydning for resultatet. Ingen av de andre i avdelingen kunne tatt stjernens plass, men stjernen kunne heller ikke glitret uten sine kolleger.


Du vet også at de fleste i avdelingen er mulig å erstatte om de skulle slutte. Flinke folk - ja, men det finnes alternativer. Stjerner er det verre med, de vokser ikke på trær og vil fort kunne havne hos en konkurrent med de følger det kan medføre.- Ingen spillere er viktigere enn laget, sa trenerlegenden Nils Arne Eggen i Rosenborg. Laget hans besto av gode, men trauste gråstein som hevdet seg ute i Europa mot lag fulle av gullklumper. Rosenborg vant ikke Champions League - gråstein gjør som regel ikke det, men de imponerte. De kunne lett blitt slaktofre, men hadde en kollektivitet som fungerte selv mot de beste. Ofte var det slik at den beste spilleren på lagene de møtte hadde høyere lønn, enn summen av lønnen til samtlige spillere på Rosenborg - så det er ikke pengene det kan måles på. Når en hevder seg mot slike lag, gjør man noe riktig. Ingen tvil om det.


Men tilbake til hverdagen - hvordan løser du dette problemet?

Det enkle svaret er å kalle inn primadonnaen til et møte, forklare vedkommende problemet og håpe på forståelse, selverkjennelse og endret atferd. Det kan fungere.

Kanskje har uhensiktsmessig atferd utviklet seg som en følge av manglende og kontinuerlig korreksjon. Kanskje vil stjernen egentlig ikke være den personen han/hun har utviklet seg til å bli. Kan hende får du forståelse for Rosenborg-metaforen om du bruker den for å forklare hva du mener. Slettes ikke utenkelig. En primadonna begynte jo ikke som en primadonna. Det skjedde noe på veien, og alle tegnene kom ikke samme dagen. De utviklet seg fordi det sakte men sikkert er lett å strekke en strikk, uten å gi seg før den ryker.


Men hva om stjernen ikke vil lytte og heller «skyter» tilbake på de som har klaget med ord som janteloven, smålighet, middelmådighet, klikkmentalitet og mobbing.


Svaret på utfordringen er at stjernen enten må tilpasse seg eller se seg om etter en ny jobb.


Du må rett og slett innse at unnlatelsessynden ved å ikke å ha bygget en bærekraftig lagkultur, nå straffer seg.


Du kan ikke reparere - du må bygge nytt - og den nye kulturen må bygges på følgende pilarer:


1. Tydelig kommunikasjon på at lagets resultat er viktigere enn individets

2. En lønnsmodell som understøtter budskapet om at det er laginnsatsen som er viktig

3. Skape psykologisk trygghet hvor individene ikke føler at de måles opp mot hverandre, men heller mot konkurrentene i markedet

4. En tydelig karriereplan for individer som utmerker seg. Deres motivasjon kan belønnes gjennom en plan for avansement eller kurs/utdanning som kan gi dem muligheter i framtiden.

5. Individuell ros for innsats. Vis at du ser stjernene, men ikke nødvendigvis på allmøtet om det ikke omhandler lagets resultat.

6. Tilrettelegging for samarbeid. Dersom laget skal belønnes for felles innsats må arbeidsoppgavene også innebære at 1+1 = 3. Dersom individene i laget i realiteten jobber hver for seg med ulike kunder eller caser, kan det ikke kalles teamarbeid.

7. Synliggjøre for stjernene at det å ha deg som referanse inn mot senere jobber, ikke bare vil være gode ord om individuelle prestasjoner, men stjernens evne til å skape noe stort sammen med andre.


Disse syv punktene skaper en kultur og kulturer skaper resultater over tid. Det kan hende du mister en stjerne eller fler på veien, men når du har valgt å tro på effekten av team, må du ikke være utro i valg av virkemidler.


Kommentare


bottom of page