top of page
Søk

Er teamutvikling og teambygging det samme?

De aller fleste av oss som er født før 90-tallet har vært med på teambygging. For den sosiale gjengen på kontoret var det særdeles moro. Det var gjerne noen fysiske utfordringer, fest og kanskje litt informasjon om rikets tilstand. Det var alltid en befrielse å slå seg løs med kollegaer, men litt flaut hvis sjefen ble for full. Vi kom tilbake på jobb med mange gode historier og felles opplevelser. Slikt blir det gode lunsj-samtaler av.

Kanskje er det bare vi som har blitt eldre, fått andre prioriteringer? Hvis vi først skal ta oss en fest vil gjerne gjøre det med vennene våre som vi ser for lite til i tidsklemma. Teambygging på denne måten oppleves ikke som like viktig lenger. Kollegaer som danser på bordet får vi nok av på julebord eller sommerfest, og informasjonen som blir formidlet på slike events kan bedre deles på et alle-mann-møte, eller til og med digitalt i en townhall-samling. Nå ønsker vi ikke bare bygge team, men å utvikle de.


Det heier vi på. Ikke bare fordi det er vårt levebrød og store lidenskap, men fordi det fungerer - og det er viktig.


Hvorfor er det viktig spør du kanskje nå? Jo, det er viktig fordi et team er det aller beste for å klare å løse komplekse problemstillinger. Et team er først et team når alle medlemmene forstår og agerer etter prinsippet om at de er en gruppe mennesker som er gjensidig avhengig av hverandre for å nå et mål. Og det kan ikke være et hvilket som helst mål. Det må være et mål som hele teamet er omforent om, og som de forstår på sammen måten.


Å komme i mål med det er ikke et stykke arbeid som er gjort i et ledermøte en mandags morgen. Det krever nøysomt arbeid, både å omforenes om målet og ikke minst å gå fra en gruppe mennesker som jobber sammen (arbeidsgruppe), til et team som har forstått at trenger hverandre for å nå dette målet.


Hvis du ber en gruppe på ti personer beskrive "digitalisering" kan jeg så godt som garantere deg at du får minst åtte forskjellige svar. Det samme ordet, ulik betydning. Sånn er det også med forståelsen av mål.
Nettopp derfor trenger vi teamutvikling. Vi trenger det for selverkjennelsen, vi trenger det for å utvikle oss fra en gruppe mennesker som jobber sammen til å se at vi er gjensidige avhengig av hverandre. Og det kan ikke gjøres på fest.


Denne artikkelen er inspirert av Ledernytt sin artikkel om Teambygging er ikke alltid teambygging


-Marte-
Comments


bottom of page